Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Dagda \ Jaunumi

Semināru cikla “Cilvēks 2020 – TOP 10 pieprasītākās prasmes nākotnē” praktiskās nodarbības “Trāpīt mērķī!” IPĪV “DAGDA”

  3. aprīlī projekta Nr. 8.3.5.0/16/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā “Dagda” norisinājās semināru cikla “Cilvēks 2020 – TOP 10 pieprasītākās prasmes nākotnē” praktiskās nodarbības “Trāpīt mērķī!”, kuras  vadīja eksperte mērķu sasniegšanā, individuālās izaugsmes trenere, koučs, mentore un motivācijas programmu autore Daina Kriviņa. Nodarbībās piedalījās izglītības programmu “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” un “Apdares darbu tehniķis” 1. kursu izglītojamie.
Programmas gaitā izaugsmes trenere D. Kriviņa izglītojamos iepazīstināja ar 10 veiksmīgu cilvēku dzīves pamatprincipiem. Veicot  praktiskus uzdevumus, tika rosināta izglītojamo domāšana par turpmākajiem izglītības un karjeras mērķiem, analizējot savas prasmes un atbilstoši interesēm un spējām definējot vismaz trīs nākotnes profesijas.
Izglītojamiem bija iespēja arī analizēt sevi, izmantojot SVID analīzi, ar kuras palīdzību tika noteiktas stiprās/vājās puses, iespējas un draudi turpmāko dzīves, karjeras mērķu sasniegšanā. Izglītojamie izstrādāja vairākus soļus, kas būtu jāveic, lai uzlabotu un pilnveidotu savas vājās puses, mazinātu draudus.
Strādājot grupās, izglītojamie diskutēja par to, kā paaugstināt savu pašvērtējumu soli pa solim. Tika izanalizēta iekšējo resursu saistība ar sasniegumiem karjerā un dzīvē, izvirzīti 10 konkrēti mērķi. Visu praktisko nodarbību laikā tika veicinātas saskarsmes un komandas darba prasmes, jo izglītojamie strādāja komandās, sarunājās un diskutēja viens ar otru. 
Nodarbību beigās notika 10 veiksmīgu cilvēku dzīves principu atkārtošana, kā arī diskusija par nākotnē nepieciešamajām prasmēm un profesijām, kurā D.Kriviņa uzsvēra to, ka profesijas mūsdienās strauji attīstās un mainās, līdz ar to jābūt gataviem pielāgoties un attīstīties. Pēc diskusijas izglītojamie sniedza atgriezenisko saiti, pastāstot par savām nodarbību laikā gūtajām atziņām.
Pēc pasākuma izglītojamie atzina, ka ir priecīgi par to, ka iesaistījušies nodarbībās, jo tās tiešām likušas padomāt par saviem mērķiem gan karjerā, gan dzīvē kopumā. Interesanta un noderīga likusies darbošanās komandās un diskusijas vienam ar otru, liekot pārvarēt kautrīgumu un bailes.

Fotogalerija

Paldies izaugsmes trenerei Dainai Kriviņai!
Materiālu sagatavoja: Rasma Svikle, pedagogs karjeras konsultants, DBT

« atpakaļ