Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Dagda \ Karjera

 

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998).

Ar karjeras atbalstu un tālākizglītību saistīta informācija pieejama Latgales Industriālā tehnikuma IPĪV “Dagda” 1. stāvā.

Latgales Industriālā tehnikuma IPĪV “Dagda” audzēkņiem ir iespēja saņemt informāciju, daudzpusēju karjeras izglītību, ko veido grupu audzinātāji, pedagogs karjeras konsultants, profesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāji, kā arī iespēja saņemt individuālās karjeras konsultācijas.

Karjeras konsultēšanas laikā ir iespējams:

  • Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus;
  • Apgūt darba meklēšanas prasmes;
  • Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli;
  • Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju;
  • Izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu;
  • Plānot tālākizglītības ceļu.

Individuālajām karjeras konsultācijām Latgales Industriālā tehnikuma programmu īstenošanas vietā “Dagda” var pieteikties sazinoties ar pedagogu karjeras konsultantu:

Anita Brice
e-pasts: brice.anita@inbox.lv

Ter.nr.: 28684546


Karjeras nedēļa 2023

16. – 20. oktobris

Tavs prasmju portfelis


Diena

Dienas tēma / sauklis

Piedāvājums no VIAA puses

Pasākumi skolās

P

16.10.

“Prasmes Tavai karjerai”

 

Par prasmēm uzzina visi – skolēni, skolotāji, vecāki

Konkurētspējīgas prasmes – tiešsaistes nodarbība skolotājiem, karjeras speciālistiem un vecākiem. Vada: mg.sc.edu. Agnese Metuzāle, karjeras konsultante, Karjeras attīstības atbalsta balvas 2023 laureāte.

Tiešraide plkst. 18.30 (ar surdotulku)

 

Pieejas saite tiks nosūtīta oktobra sākumā.

Pēc KN būs arī tiešraides ieraksts un pieejama prezentācija

Mācību stundās skolotāji kopā ar skolēniem pie atbilstošās mācību tēmas apgūšanas akcentē / nosauc caurviju prasmes, karjeras vadības prasmes.

Prasmes tiek definētas kā spēja efektīvi pielietot savas zināšanas darbībā. Par caurviju prasmēm - Skola 2030 materiālos. Karjeras vadības prasmju resursi:

O

17.10.

“Attīsti personīgās prasmes!”


T.s. “soft skills”, starpnozaru prasmes, nodarbināmības prasmes - prasmes, kas noder visās nozarēs (kognitīvās prasmes, sociālās un emocionālās prasmes)

Mācību stundās skolotāji kopā ar skolēniem pie atbilstošās mācību tēmas apgūšanas akcentē / nosauc caurviju prasmes, karjeras vadības prasmes. Akcentē prasmes, kuras noder ikvienā profesijā.

Lai attīstītu tādas prasmes kā sadarbība, līderība, darbs komandā, problēmu risināšana, lēmumu pieņemšana utt., aicinām organizēt saliedēšanās spēles, komandu uzdevumus, izlaušanās spēles, erudīcjas spēles, līderības treniņus, pārgājienus ar uzdevumiem, arī sporta pasākumus  – sadarbībā ar pašvaldību jaunatnes speciālistiem / absolventiem / nometņu vadītājiem / skolēnu pašpārvaldēm u.c.

Ierosmei piemēri: Tower building; Escape Room; puzles, foto orientēšanās u.c.

Priecāsimies, ja dalīsieties ar gana jautro un kustīgo notikumu, Iesūtot foto, tagojot soc. tīklos!

T

18.10.

IT prasmju diena

 

Digitālās prasmes -

tehniskās prasmes,

saistītas arī ar kognitīvām spējām saprast digitālu saturu, veikt tā interpretāciju,

analīzi un komunikāciju.

Sadarbībā ar Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centru www.jptc.lv un www.shecandoit.lv:

Latvijas IT eksāmens  – notiks vecuma grupās 5. – 6.kl., 7. – 9.kl., 10.-12.kl. + prof. izgl. audzēkņi. Pieeja būs īpašā eksāmena mājas lapā. Izpildāms vienas māc. stundas laikā (ievada video + eksāmena uzdevumi). Pēc eksāmena skolas saņems rezultātus un reitinga punktus. Sastāda un vērtēs IT praktiķi un eksperti, t.sk. arī no IZM. Eksāmenam pieeja būs arī 19. un 20.10. Būs balvas no IT uzņēmumiem.

Iepazīstinām ar IT profesiju pārstāvjiem, t. sk. sievietēm IT nozarē – Mācību stunda - 20 min. video + materiāli diskusijai. Saņemami skolām oktobra sākumā.

Praktiska nodarbība programmēšanas pamatprasmju apguvei – sākot no 5.klases, īpaši aicinātas meitenes, bezmaksas, brīvprātīga dalība, pēc stundām, vakarpusē)

Skolēnu un skolotāju rīcībā tiks nodots atbalsta kanāls Discord platformā. Tiks piedāvāti papildmateriāli skolēniem, skolotājiem, arī ieteikumi, kā sagatavoties eksāmenam, arī ieteikumi karjerai IT nozarē.

 

C

19.10.

“Iepazīsti profesionālās prasmes!”

 

Profesionālo prasmju diena – kur visagrāk var iegūt profesionālās prasmes?

Profesionālās prasmes - darbam un profesijai specifiskās prasmes.

VIAA KAIN sagatavo pārskata infografikas par prof. izglītības programmām nozaru rāmjos – karjeras konsultantu lietošanai un jauniešu informēšanai.

 

Būs publicēts arī NIID.lv.

Skolēni apmeklē profesionālās izglītības iestādes vai prof. izglītības iestādes viesojas pie pamatskolēniem. Iespēja arī viesoties uzņēmumos, tikties ar profesionāļiem, lai iepazītu profesionālās prasmes. Var organizēt pārrunas, diskusijas, karjeras stundas par profesionālās izglītības iespējām, izmantojot NIID, t.sk. jauno publicēto pārskatu.

Iesakām izmantot arī VIAA infografikas: Kā iepazīt uzņēmumu? euroguidance.viaa.gov.lv vai Kā iepazīt profesijas? euroguidance.viaa.gov.lv

Klases, kuras nepaguva 18.10. piedalīties IT eksāmenā, var ieplānot to. Ja skola vēlas nodrošināt organizētu piedalīšanos visām / daudzām klasēm, un tas notiek mācību stundu laikā datorklasē, eksāmenu var pildīt gan 18., gan., 19. oktobrī.

P

20.10.

“Mans prasmju portfelis”

“Prasmju portfeļa” sagatave, kuru varēs izmantot pēc vajadzības un atbilstoši skolēna vecumgrupai.

Klases stundās, soc. zinību stundās vai karjeras stundā pārrunā prasmes un katrs “saliek” savu prasmju portfeli, pārrunā, ko var darīt jau skolas laikā, lai izkoptu nepieciešamās prasmes. Iesakām izmantot arī VIAA sagatavoto infografiku  Neiznieko laiku! Vai Karjeras orientēšanās karti: euroguidance.viaa.gov.lv un euroguidance.viaa.gov.lv

Var organizēt nodarbību vidusskolēniem par Europass izmantošanu CV, motivācijas vēstules veidošanā un prasmju noteikšanā (3.10. seminārā sagatavoti PKK) vai citas atbilstošas aktivitātes. Klases, kuras nepaguva 18.10. vai 19.10.  piedalīties IT eksāmenā, var to darīt.

 Izglītības iestādes laicīgi veic uzskaiti par pasākumiem, kādos piedalās skolēni. Uzskaite pa vecuma grupām.

Izmantojams (kur vēl palasīt, iepazīties ar tēmu):

https://www.viaa.gov.lv/lv/eiropas-prasmju-gads

https://esco.ec.europa.eu/lv/classification/skill_main

https://www.turiba.lv/lv/jaunumi/kvalificeta-darbaspeka-veidosana-eiropas-prasmju-gada-potenciala-atraisisana-sodienas-darba-tirgu?fbclid=IwAR1aV-SZQXT7NujVlTj2TWs4aGFVcDHOvmXVtWPhIetR9OCiUkjju_r4GIc;

http://muzizglitiba.gov.lv/node/242

https://ahaslides.com/lv/blog/employability-skills-examples/

https://epale.ec.europa.eu/lv/content/eiropas-arodprasmju-nedela

https://www.nva.gov.lv/lv/jaunums/publicets-darba-deveju-ekspresaptaujas-zinojums-darba-devejiem-nepieciesamas-darbinieku-prasmes