Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Īstenots Erasmus+ mācību mobilitātes projekts

02.07.2021
 
Daugavpils būvniecības tehnikums sadarbībā ar Marijampoles profesionālās izglītības centru Lietuvā 2021.gadā veiksmīgi īstenoja Erasmus+ programmas mobilitātes projektu Nr.2018-1-LV01-KA116-046913. Aprīlī, maijā un jūnijā norisinājās četras projekta aktivitātes, kurās piedalījās tehnikuma profesionālās izglītības skolotāji Inga Pujate, Jānis Ancāns un Mārtiņš Vilcāns. Mobilitātes notika virtuāli, abu izglītības iestāžu skolotājiem strādājot attālināti un tiekoties tiešsaistē. Rezultātā skolotāji starptautiskajā līmenī apkopoja teorētiskās un praktiskās zināšanas par nospraušanas veidiem un aprēķinu metodiku ģeodēzijā. Iegūtās zināšanas skolotāji pielietos, apmācot topošos ēku būvtehniķus un ceļu būves tehniķus ģeodēzisko darbu izpildes jautājumos.
Projekta noslēgumā ir izstrādāts metodiskais materiāls „Nospraušanās veidi un aprēķinu metodika ģeodēzijā”, kas papildinās  skolotāju metodisko materiālu klāstu, vadot teorētiskās un praktiskās nodarbības. Apkopotā materiāla izmantošana mācību procesā uzlabos tehnikuma izglītojamo prasmi veikt ģeodēzijas mērījumus un aprēķinus un nodrošinās labāku būvniecības procesu kontroli.
Tehnikuma skolotāji ar Lietuvas kolēģiem projekta īstenošanas laikā apsprieda vairākas tēmas, kas skar viņu profesionālo jomu. Piemēram, tika diskutēts par topošo ceļu būvniecības speciālistu kvalifikācijas prakses norisi, ceļu būvniecībā izmantojamām datorprogrammām, ceļu būves mašīnu automātisko vadības sistēmu izmantošanu, betona un valčbetona izmantošanu ceļu būvniecībā un citiem jautājumiem.
Par gūto pieredzi projektā skolotāji dalījās gan ar tehnikuma kolektīvu, gan Latvijas Būvinženieru savienības žurnāla „Būvinženieris” lasītājiem.
Lūk, dažas skolotāju atziņas par īstenotajām aktivitātēm:
Inga Pujate, Būvniecības nodaļas vadītāja, profesionālās izglītības skolotāja: “Projektā bija iespēja uzzināt Lietuvas kolēģu profesionālo pieredzi un labās prakses piemērus, kurus turpmāk noteikti izmantosim arī attīstot izglītojamajiem profesionālās prasmes un praktiskās iemaņas dažāda veida uzmērīšanas un nospraušanas darbos, kā arī citos ceļu būvniecības darbos. Projekts deva iespēju dalīties arī ar savu pieredzi.
Mārtiņš Vilcāns, profesionālās izglītības skolotājs: „Erasmus+ projekta pievienotā vērība – jaunu zināšanu iegūšana, neskaidru jautājumu kopīga risināšana un  pieredzes apmaiņa ar jauniem sadarbības partneriem. Man, kā jaunajam skolotājam, ir svarīgi pilnveidoties, un dalība Erasmus+ projektā sniedza šādu iespēju, radās lielāka izpratne par ģeodēzisko mērījumu nospraušanu un praktisko aprēķinu nozīmi ceļu būvē.”
Jānis Ancāns, profesionālās izglītības skolotājs: „Papildus apguvu jaunas zināšanas par ģeodēzijas metodēm un aprēķiniem, kuras tiks izmantotas izglītojamo apmācības procesā. Iepazinos ar Lietuvas kolēģu labās prakses piemēriem par praktisko nodarbību organizēšanu un īstenošanu.
Rakstu žurnālā „Būvinženieris” var lasīt šeit un šeit.
Projekta gaitā skolotāju apkopotais metodiskais materiāls „Nospraušanās veidi un aprēķinu metodoloģija ģeodēzijā” ir pieejams tehnikuma mājas lapā šeit.
 
Sagatavoja:
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa

« atpakaļ