Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Atskatāmies uz mācību gadā sasniegto un suminām audzēkņus

17.06.2022
 
Vēl mirklis un tūlīt sekos ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks. 16.jūnijā tika sumināti un godināti Daugavpils būvniecības tehnikuma 2021./2022.m.g. labākie audzēkņi, aktīvākās grupas, ar kuru līdzdalību šajā mācību gadā tika popularizēts tehnikuma vārds un tēls. Šāds pasākums varēja notikt pateicoties pedagogu profesionalitātei un erudīcijai sniedzot zināšanas tehnikuma audzēkņiem, ļaujot tehnikuma vārdam izskanēt visā Latvijā un ārpus tās robežām.

Pasākuma tika pasniegtas dažādas balvas un nominācijas. Nomināciju „Labākais 2021./2022.m.g. audzēknis” par teicamām un izcilām sekmēm mācībās un praksē  2021./2022. mācību saņēma Marika Stagoršne (gr. 1-04)! Par ļoti labām sekmēm mācībās, kā arī par aktīvu piedalīšanos ārpusstundu aktivitātēs, par Tehnikuma tēla popularizēšanu 2021./2022. mācību gadā izteikta pateicība 50 izglītojamiem.

Pasniegti Pateicības raksti par piedalīšanos nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā Skills Latvia 2022 - Maksimam Golubevam un Maksimam Kononovam par iegūto otro vietu nominācijā „Inženierkomunikācijas”, Viktoram Abarasam par otro vieto nominācijā „Metināšana”, kā arī pateicība nominācijā „Skatlogu dizains un noformēšana” - Džoannai Džesikai Krigerei un pateicība nominācijā „Krāsošana un dekoratīva apdare” – Jūlijai Baranovskai.

Sporta organizators Juris Ozols izsniedza pateicības rakstus nominācijā „Gada atzinība sportā”, kuru saņēma audzekņi Jūlija Laskina, Darja Lune un Kristiāns Šķilteris Kursītis.

Par trešo vietu tehnikuma erudītu spēlē „Kas? Kur? Kad” čempionātā tika apbalvota grupa 1-04 (audz. I.Kirkuka), par otro vietu apbalvota grupa 2-03 (audz. I.Kirkuka) un erudītākās grupas titulu un ceļojošo kausu saņēma pirmās vietas ieguvēji – grupa 1-03 (N. Andrejeva).

Pateicības rakstus saņēma arī tehnikuma muzikālie audzēkņi - Irina Abramova, Virginija Martirosjana, Ambarcums Martirosjanas, Ksenija Fjodorova, kuri arī  pasākuma laikā sniedza skanīgus priekšnesumus.

Nomināciju „Labākā grupa mācībās” ieguva:
Starp pirmajiem kursiem grupa 1-03 (interjera dizainera asistenti, gr.audz. N. Andrejeva) , vidējā atzīmē 7,52
otro kursu grupās 2-02 (automehāniķi, gr.audz. N.Leončuka), vidējā atzīme 7,49
starp trešo kursu grupām 3-04 (arhitektūras tehniķi, gr.audz I. Kriškijāne, vidējā atzīme 7,13.

„Šie audzēkņi nebaidās ne no aukstuma, ne no karstuma, viņi panāk jebkuru nokavēto tramvaju, viņi pamostas agrāk, nekā atskan modinātājs” ar šādu ievadu tika pasniegta nominācijas „Visatbildīgākās grupas tehnikumā”, kuru saņēma grupas, kurām ir vismazāk kavējumu šajā mācību gadā:

1. vieta  gr. 1-04 gr.audz. Ilona Kiruka;
2. vieta gr. 2-02  gr. audz. Nataļja Leončuka;
3. vieta gr.1-03 gr.audz. Natālija Andrejeva.

Šogad tehnikumā tika izveidota jauna nominācija “Izrāviens”. Visiem zināms, ka ir grūti piespiest sevi darīt to, kas ir nepieciešams. Tehnikumā ir audzēkņi, kuri ir un var lepoties ar saviem sasniegumiem pēdējā mācību gada laikā. 13 audzēkņi šajā nominācijā saņēma pateicības rakstus par godprātīgu attieksmi pret mācībām 2021./2022. mācību gadā.

Apbalvotie audzēkņi saņem ne tikai pateicības rakstus, bet arī vienreizējo motivācijas stipendiju.

Sveicam nomināciju un pateicības rakstu ieguvējus! Lai vasarā ikvienam neizsīkstoši avoti, kuros smelties pozitīvas emocijas! Un septembrī tiksimies atkal smaidīgi, starojoši un enerģijas pilni!

Fotogalerija

Sagatavoja: Komunikācijas un karjeras centrs

« atpakaļ