Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Dalība ievadsanāksmē par starptautiskā projekta PoVe Water īstenošanu

19.09.2022
 
No 13.09.22-16.09.22 Latgales Industriālā tehnikuma pārstāvji, direktora vitniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina un Starptautiskās un projektu nodaļas projektu koordinatore Viktorija Baranovska piedalījās Ievadsanāksmē par starptautiskā projekta PoVe Water īstenošanu un posmiem līdz 2026.gadam Maltā, Sliema pilsētā MCAST koledžā (Malta College for Arts, Science and technology).

Šogad tika parakstīta EK gala vienošanās par starptautiskā projekta īstenošanas uzsākšanu: https://www.lint.lv/lv/Jaunumi/1/2344/Parakstits-transnacionalas-sadarbibas-Erasmus-PoVe-Water-projekta-ligums
Pove Water ir starptautisks projekts, kura pamatā ir pašreizējās un jaunās profesionālās kompetences un prasmes, kas nepieciešamas ūdens nozarē jau šodien, un akūti trūkstošā darba spēka sagatavošana, ko pārvērst profesionālās izcilības pieejā. Šobrīd projektam pievienojās 8 profesionālās izglītības iestādes, 7 ūdens industrijas profesionāļi, 4 akadēmiskās izglītības partneri un 4 atbalsta partneri kopīgas iniciatīvas Eiropā un ārpus tās īstenošanai, lai izglītotu mūsu VET studentus, lai tie kļūtu par dinamiskiem, digitāli kvalificētiem un ilgtspējīgi orientētiem ūdens nozares profesionāļiem, kas mūsu nākotnei ir ārkārtīgi vajadzīgi.

Sanāksmes mērķis:

  1. Iepazīt viens otru un veidot spēcīgu starptautisku komandu (7 valstis)
  2. Vienoties par kopīgu sadarbības kultūru (gan reģionālā CoVe ūdens nozares līmenī, gan starptautiskā PoVe ūdens nozares līmenī)
  3. Izprast PoVe Water projekta virsmērķi un galvenos uzdevumus un darbības, ko veiksim nākamajos 4 gados, kā arī lai katram komandas dalībniekam skaidrs redzējums par turpmāko 6 mēnešu laikā veicamajām darbībām un uzdevumiem.
  4. Projekta īstenošanā piedalās 23 partneri no septiņām valstīm: Latvijas, Igaunijas, Nīderlandes, Maltas, Čehijas, Vācijas un Dienvidāfrikas.

Projekta virsmērķis līdz 2026.gadam ir izveidot infrastruktūru, kas vajadzīga, lai Eiropas ūdensapgādes nozarē īstenotu profesionālo izcilību, tādējādi nodrošinot pamatu profesionālās izglītības programmu izstrādei un līdz ar to profesionalās izglītības studentu kompetences pilnveidei. Svarīgi panākt darba devēju, kas darbojas ūdens nozarē, izglītības iestāžu un potenciālo (arī esošo) darba ņēmēju savstarpējo iesaisti un ieinteresētību ūdens nozares profesionālās izglītības kvalitātes paaugstināšanā, ūdens nozares prestiža paaugstināšanā Eiropas un Baltijas līmenī.

Galvenie sasniedzamie mērķi:

        Nodrošināt, ka pašreizējiem un nākotnes ūdens nozares profesionāļiem un darbiniekiem ir nepieciešamās pamatprasmes un kompetences no ūdens sektora puses;

        PoVE Water projekta atpazīstamības veidošana ES un pasaules mērogā;

        Nākotnes darbaspēka ūdens nozarē ienākšana un izvairīšanās no “smadzeņu” un prasmju aizplūšanas no ūdens industrijas;

PoVE Water projekta partneri šajās dienās apmeklēja Maltas jaunāko apgrieztās osmozes rūpnīcu Hondoq-Rummien, Gozo. Šī modernā rūpnīca Gozo salai un Maltai piegādā ļoti augstas kvalitātes dzeramo ūdeni. Tika vērota ūdens ieguves, attīrīšanas un piegādes sistēmas, kas šobrīd tiek uzskatītas par vismodernākām pasaulē. Otrā sanāksmes diena bija arī kā atspēriena punkts, ideālas sadarbības izveidei visiem partneriem, kā arī starptautiskajai mobilitātei un mācību materiālu radīšanai, kas vērsti uz šī projekta “Water Scale Up” mērķu sasniegšanu. Tika uzklausītas prezentācijas no projekta Reģionālajiem ekspertiem par personāla atlases reputāciju, galvenajiem sadarbības virzieniem uz aktivitātēm un pasākumiem, kas apvieno visas ieinteresētās puses atbildei uz jautājumu “Kāpēc?/ Why” šīs projekts ir svarīgs katram no mums.

Vairāk informācijas: https://www.povewater.eu/

Kopīgiem spēkiem un starptautiskā komandā būvēsim ceļu uz profesionālās izglītības izcilību un ekselenci! Lai izdodas sasniegt mērķus.

 
  

Sagatavoja:
Direktora vietniece attīstības un inovāciju jomā Oksana Soročina

« atpakaļ