Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Duālā apmācība Austrijā un Vācijā

26.05.2022
 

26.maijā Daugavpils Būvniecības tehnikums organizēja pārstāvju apaļā galda diskusijas ar VITALIS GmbH mācību centru Šķeidicā,  Vācijā. Darba procesam notiekot attālinātā režīmā, diskusijas norisinājās tiešsaistē e-platformā Zoom.

Diskusijas mērķis bija izzināt, kā darba vidē balstīta apmācība (duālā) tiek īstenota Austrijā un Vācijā, kurās šāda veida mācības (darba vidē balstīta mācību sistēma) jau ilgstoši ir neatņemama profesionālās izglītības sastāvdaļa, nodrošinot salīdzinoši augstu jauniešu nodarbinātības līmeni.

Vācijā ievērojama mācību procesa daļa notiek praksē uzņēmumos pēc individuāla mācību plāna. Izglītojamais, kas vēlas apgūt kādu profesiju, vispirms noslēdz līgumu ar darba devēju un tad piereģistrējas profesionālās izglītības iestādē. Tajā viņš apmeklē vispārizglītojošos un specialitātes teorētiskos priekšmetus (apmēram 8 - 12 mācību stundas nedēļā). Savukārt uzņēmumā izglītojamais apgūst praktiskās iemaņas (vidēji 3- 4 dienas nedēļā). Vācijas duālā izglītības sistēmas īstenošana ir sadalīta un savstarpēji saistīta vairākos – valsts, federālo zemju, reģionu – līmeņos. Aptuveni 90% no duālās izglītības sistēmas īstenošanas izmaksām (praktisko apmācību) sedz tikai uzņēmēji, atlikušo daļu (teorētisko apmācību) līdzfinansē valsts vai pašvaldība.

Austrijā mācību laikā izglītojamie  80% laika pavada uzņēmumā un 20% laika pavada skolā. Aptuveni 40% no visiem izglītojamajiem pēc pamatizglītības iegūšanas izvēlas stažēties profesionālās izglītības iestādēs ar duālo apmācības sistēmu, 40% turpina mācīties profesionālajās koledžās un 20% izvēlas mācīties akadēmiskās vispārējās vidējās izglītības iestādēs. Austrijā darba devējiem, kuri ir iesaistīti duālajā apmācībā, ir paredzētas gan nodokļu atlaides, gan subsīdijas no valsts.   

Diskusija notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projekta „Jaunas zināšanas, prasmes un kompetences kopā ar ERASMUS” (Nr. 2020-1-LV01-KA116-077223) ietvaros.

Sagatavoja:
Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļa
projekti@dbt.lv   
« atpakaļ