Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Zināšanas, prasmes, pieredze - EKO skolas ziemas forumā

22.02.2023
 
21. gadsimtā sabiedrība saskaras ar jauniem izaicinājumiem: resursu trūkums, klimata pārmaiņas, utt. Savukārt straujā tehnoloģiju attīstība arī rada gan iespējas, gan izaicinājumus. Tāpēc, lai risinātu šis kompleksās problēmas, mūsdienu izglītībai ir jāsniedz iespējas apgūt jaunās transdisciplinārās pieejas un uzskatām, ka ekoloģijas mācīšana kvalifikācijās ar tehnisko virzienu sniegs izglītojamiem jaunu prasmju un kompetenču kopumu, kas nepieciešamas, lai rastu jaunus risinājumus un veicinātu 21. gadsimtam atbilstošu ilgtspējīgu tehnoloģiju attīstību. 

Tāpēc, divu dienu garumā 21.-22. februārī sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Ekoloģijas departamentu Latgales Industriālajā tehnikumā notika pasākums “Zināšanas, prasmes, pieredze - EKO skolas ziemas forumā”. Foruma mērķis bija iegūt jaunas zināšanas, dalīties pieredzē, kā arī rast papildus motivāciju un iedvesmu arī turpmāk dzīvot videi draudzīgi gan Tehnikumā, gan ikdienā.

Margarita Grigorjeva mūžizglītības moduļa “Sabiedrības un cilvēka drošība” ietvaros novadīja nodarbības par tēmām: “Fiziskās un psihiskās veselības savstarpēja ietekme” (2-35 grupai) un “Piesārņojuma avoti, sekas un ietekme uz cilvēka veselību” (2-03 grupai).

Stāstot par fiziskās un psihiskās veselības savstarpējo ietekmi, skolotāja izveidoja praktisko prasmju darbnīcu, kurā izglītojamie risināja uzdevumus, dalījās savā pieredzē un pārdomās par dažāda veida fiziskajām aktivitātēm, pārbaudīja, kā veselīgs dzīves veids var ietekmēt cilvēka fizisko un garīgo stāvokli. Tika runāts par klimatu saudzējošu dzīvesveidu, izskatītas un analizētas konkrētas dzīves situācijas, skolotāja dalījās ar padomiem par veselīgu pārtiku. Nodarbībā, kas tika veltīta piesārņojuma avotu, seku un ietekmes uz cilvēka veselību analīzei, izglītojamie darbojās grupās, veidojot plakātus par ūdens un gaisa piesārņojumu. Izmantojot IKT rīkus, izglītojamie skaidroja piesārņojuma ietekmi uz cilvēka veselību, tika sniegti padomi, kā izvairīties no piesārņojuma.

Alla Berjoza dabaszinību stundu ietvaros organizēja stundas par tēmām: “Sargi savu sirdi” (AM-11 grupai) un “Kā tikt galā vai izvairīties no stresa” (MT-21 grupai). Izglītojamie aktīvi iesaistījās skolotājas organizētajās diskusijās par stresu un sirds veselību, veidojot plakātus un veicot laboratorijas darbu – noskaidrot pulsa izmaiņas fiziskas slodzes ietekmē.

22. februārī sadarbībā ar Daugavpils Universitāti studiju un pētniecības centrā  "Ilgas" notika lekcija "Mūsdienu ekoloģijas izaicinājumi", kuru vadīja profesors Artūrs Škute ar aizraujošu ekskursiju.

 
Paldies visiem par zināšanām, pieredzi, aktivitātēm, interesi un tiksimies jau martā citos Latgales Industriālā tehnikuma pasākumos! 

  
« atpakaļ