Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Aktualitātes \ Jaunumi

Labāko pedagogu un darbinieku apbalvošanas ceremonija

12.10.2023
 
Latgales Industriālajā tehnikumā 12.oktobrī norisinājās ikgadējs svinīgs pasākums, kurā godināja labākos skolotājus un darbiniekus. Ir ļoti svarīgi ikdienas darba gaitā pamanīt un atzīmēt  katru, kurš savu godprātīgo darbu iegulda tehnikuma attīstībā. LIT direktore Ināra Ostrovska aicināja svinēt kopējos panākumus, izjust vienotības garu, iedvesmoja mūs visus censties sasniegt augstākos sasniegumus izglītības jomā.

Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāja Jolanta Savvina paziņoja rezultātus par labāko pedagogu un darbinieku apbalvojuma saņemšanu. 2.pakāpes apbalvojumu - LIT pateicības rakstu “Mazā pūce”- saņēma profesionālās izglītības skolotāji Tatjana Cveka, Jāzeps Juškevičs, Aleksandrs Tavkins, Zinaīda Vingre, Margarita Grigorjeva, Irēna Putniņa, vispārējās vidējās izglītības skolotāji Aļona Ņikitina, Nataļja Leončuka, Edgars Baltacis, mācību nodaļas vadītāja Jeļena Vasiļjeva.

2.pakāpes apbalvojumu -  LIT pateicības rakstu - saņēma galdnieks Mihails Bugajenko, sanitārtehnisko iekārtu montētājs Dainis Stanevičs, garderobiste Ināra Gaidule, apkopēja Janīna Vrešča, dārzniece Jeļena Ivanova, sētnieks Juris Drizļionoks.

1.pakāpes apbalvojumu -  LIT lepnums nominācijā “Par personisko ieguldījumu, profesionalitāti un neatlaidību mērķu sasniegšanā, pildot amata pienākumus” saņēma Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas vadītāja Inta Laurena. Liels ieguldījums un darbs tika veikts Latgales Industriālā tehnikuma sporta zāles un slēgtā poligona praktisko apmācību darbnīcu atklāšanā. Pateicību par to saņēma Finanšu nodaļas vadītāja Valentīna Košeļonoka un Administratīvas nodaļas vadītāja Olga Jeronoviča.

Svētku noskaņojumu radīja LIT vokālais ansamblis “Celtnieks” ar dziesmām “Jauna diena” un “Sauc”.Īpašu apsveikumu sagādājaLIT audzēkne Ksenija Fjodrorova un VAM pasniedzējs Martins Smirnovs ar deju “Jalinhouse rock”. Mūsu apbalvojumu ieguvējus sveica arī kolēģi, nodziedot dziesmu “Lapas dzeltenas”.

Kopā mēs sasniedzam vienotu mērķi, tāpat kā orķestris spēlē simfoniju, kur katrs instruments rada unikālu skaņu, bet kopā tie radīs brīnišķīgu mūziku. Noslēgumā visi skolotāji, administrācija, darbinieki, izglītojamie vienojās vienā elpā, nodziedot “Manu dziesmu”. Lai mums visiem ir vēlme, spēks un iespējas attīstīties, pilnveidoties un kļūt arvien labākiem!

Fotogalerija

Informāciju sagatavoja Komunikācijas un karjeras centrs
 
« atpakaļ