Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Višķi \ Pasākumi

Latgales industriālais tehnikums

IPĪV "Višķi"

pasākumi 27.11. – 01.12.2023.

Datums, laiks

Pasākums

Atbildīgais, organizators

26.11-17.12

Erasmus + Austrija,  Vīnē

V.Ančevska, grupas V3-52 izglītojamie

27.11.2023

Izglītojamo pašpārvaldes padomes sēde

A.Lāčauniece

21.-30.11.

Izstāde “Mēneša jubilāri”: franču  dziedātājam un komponistam Džo Dasēnam – 85 (1938-1980); dzejniekam Ojāram Vācietim – 90 (1933-1983); zviedru rakstniecei Selmai Lāgerlēvai – 165 (1858-1940); grāmatizdevējam Jānim Rozem – 145 (1878-1942)

M.Strode,

 

30.11.2023.

Izglītojamo grupu  tikšanās ar skolas psihologu

Grupu audzinātāji

30.11.2023

Adventes vainaga veidošanas un dekorēšanas meistarklase

V.Vanaga

01.12.2023.

Starptautiskā AIDS diena.

A.Vasiļjeva