Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Projekti \ SAM 8.5.1. / Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

 

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

 

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam - 1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.


Projekts skaitļos:


Latgales Industriālajā tehnikumā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 92 audzēkņi.

Latgales Industriālajā tehnikumā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 610 audzēkņi.

Latgales Industriālajā tehnikumā populārākās profesijas projekta ietvaros: apdares darbu tehniķis, automehāniķis, ceļu būvtehniķis, inženiersistēmu būvtehniķis. 

Latgales Industriālajā tehnikumā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: SIA KMK Auto vadītājs Ruslans Kovaļovs jau no projekta pirmsākumiem ar degsmi un atbildību iesaistās jauniešu apmācībā, organizējot gan praktiskās , gan darba vidē balstītas mācības, tādējādi nododot nepieciešamās zināšanas un pieredzi jaunajiem censoņiem. Uzņēmumā SIA Rehill projekta ietvaros notiek gan prakses, gan darba vidē balstītas mācības. Uzņēmumā galvenokārt tiek sagatavoti inženiersistēmu būvtehniķi un turklāt pēc mācībām ar labākajiem audzēkņiem tiek noslēgti arī darba līgumi. Savukārt uzņēmumos SIA REM PRO un SIA MILLENNIUM ARHITECTURE tiek piedāvātas prakses vietas topošajiem arhitektūras tehniķiem. Uzņēmumi ir arī saņēmuši LDDK atzinības rakstus, kā vieni no labākajiem prakšu īstenotājiem reģionā. SIA Industrial Welding izveidojusies lieliska sadarbība ar Latgales industriālo tehnikumu un uzņēmumā topošajiem “Mašīnbūves tehniķiem” ir iespēja iemācīties gan praktiskās lietas, gan arī īstenot darba vidē balstītas mācības. Kā norāda tehnikums, tad uzņēmumam ir atsaucīga komanda, kas vienmēr tendēta uz kvalitāti.

ATSKAITE par projekta ietvaros paveikto 01.09.2017. - 30.06.2019. 

ATSKAITE par projekta ietvaros paveikto 01.09.2020. - 23.12.2021.

ATSKAITE par projekta ietvaros paveikto 01.01.2022. - 30.08.2022.

ATSKAITE par projekta ietvaros paveikto 01.09.2022. - 30.08.2023.


Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/