Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Apmācības būvniecības speciālistiem

Viena no Latgales Industriālā tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem. Latgales Industriālais tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus ar vadošajām institūcijām savās jomās – biedrību „Latvijas Būvinženieru savienība”, biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, biedrību “Latvijas Arhitektu savienība”- , kuras atzīst atbilstošu kvalifikāciju, piešķirot kvalifikācijas punktus vai izsniedzot apliecību.

PILNVEIDES SEMINĀRI, VEBINĀRI, DARBNĪCAS, MEISTARKLASES BŪVSPECIĀLISTIEM 2024.GADS.

Tēma

Īstenošanas datums

Darbs augstumā (1,5 - 5 m)

24.01.2024.

Būvdarbu būvuzraudzība 

13.02.2024.

JAUNUMS! Saules paneļu sistēmas izvēle un uzstādīšana

20.02.2024.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

23.02.2024.

JAUNUMS! Darba aizsardzības prasības, veicot inženierkomunikāciju montāžas darbus un zemes izstrādes darbu

27.02.2024.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

07.03.2024.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

13.03.2024.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

20.03.2024.

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

27.03.2024.

Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

05.04.2024.

JAUNUMS! Pasīvā ugunsdrošība ēku būvniecībā

16.04.2024.

Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas

30.04.2024.

JAUNUMS! Atjaunots saturs - Ēku vadības un automatizācijas sistēmas (Building Management System) pamatlīmenis  

TIKAI KLĀTIENĒ: SIA "CMB", Ventspils iela 48, Rīga

08.05.2024.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

15.05.2024.

JAUNUMS! Darba vides riska faktori būvniecībā, risku novērtēšanas un samazināšanas iespējas

21.05.2024.

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana

31.05.2024.

Koka buvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 1.daļa  - Atjaunots saturs ar aktuālām izmaiņām

05.06.2024.

Koka buvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2.daļa - Atjaunots saturs ar aktuālām izmaiņām

14.06.2024.

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

18.06.2024.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

26.06.2024.

LBN016-15 Būvakustika

09.07.2024.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

18.07.2024.

Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā

31.07.2024.


Kontakti:

Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jomā
Alīna Daugste
101 kab.
tel. 65446296

e-pasts: alina.daugste[at]lint.lv
Latgales Industriālais tehnikums
Varšavas iela 23, Daugavpils