Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Apmācības būvniecības speciālistiem

Viena no Latgales Industriālā tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem. Latgales Industriālais tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus ar vadošajām institūcijām savās jomās – biedrību „Latvijas Būvinženieru savienība”, biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, biedrību “Latvijas Arhitektu savienība”- , kuras atzīst atbilstošu kvalifikāciju, piešķirot kvalifikācijas punktus vai izsniedzot apliecību.

PILNVEIDES SEMINĀRI, VEBINĀRI, DARBNĪCAS, MEISTARKLASES BŪVSPECIĀLISTIEM 2023.GADS.

Tēma

Īstenošanas datums

Koka buvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 
5. Eirokodeksu. 1.daļa

05.01.2023.

Koka buvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar
5. Eirokodeksu. 2.daļa

12.01.2023.

Būvuzraudzība 

24.01.2023.

Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība

09.02.2023.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

10.02.2023.

Darbs augstumā (1,5 - 5 m)

15.02.2023.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

17.02.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

24.02.2023.

Būvkonstrukciju hidroizolācija no inženiera, amatnieka, lietotāja skatu punkta. koncepcijas, inženieru un amatnieku pienākumi. baltā vanna, brūnā vanna, melnā vanna

02.03.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

08.03.2023.

Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole

16.03.2023.

Koka konstrukciju ugunsdrošība

29.03.2023.

Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas

04.04.2023.

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

18.04.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība

27.04.2023.

Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā

10.05.2023.

Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas

17.05.2023.

Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

26.05.2023.

Darbs augstumā (1,5 - 5 m)

30.05.2023.

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

01.06.2023.

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana

13.06.2023.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

16.06.2023.

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

12.07.2023.

LBN016-15 Būvakustika

26.07.2023.

Jaunums!       “Ceļu specifikācijas 2019 ar grozījumiem Nr.1 un Nr.2” un “Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023/1”

02.08.2023.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

16.08.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

23.08.2023.

Jaunums!         Dokumentu vadība būvdarbu laikā. Kvalitātes vadlīnijas un normatīvo aktu prasības

25.08.2023.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

30.08.2023.

Jaunums!     Autoceļu projektēšana. Būvprojekta izveides soļi

05.09.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

13.09.2023.

Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība

19.09.2023.

Jaunums!   Satiksmes organizēšana būvdarbu laikā. Būvlaukuma aprīkošana un uzraudzība

29.09.2023.

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

05.10.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība.

12.10.2023.

Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

27.10.2023.

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr.238, dokumentācijas sagatavošana.

03.11.2023.

Jaunums!        Dokumentu vadība būvdarbu laikā. Kvalitātes vadlīnijas un normatīvo aktu prasības

14.11.2023.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

23.11.2023.

Betona konstrukciju ugunsaizsardzība

01.12.2023.

Jaunums!         Autoceļu virsmas apstrādes būvdarbi

12.12.2023.

Koka konstrukciju ugunsdrošība.  Ugunsdrošās sienas, pārsegumi un jumta konstrukcijas

20.12.2023.


Kontakti:

Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Alīna Daugste
101 kab.
tel. 65446296

e-pasts: alina.daugste[at]lint.lv
Latgales Industriālais tehnikums
Varšavas iela 23, Daugavpils