Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Apmācības būvniecības speciālistiem

Viena no Latgales Industriālā tehnikuma Pieaugušo izglītības centra uzdevumiem ir izcilības (ekselences) un labās prakses ieviešana, vadot seminārus, konferences, praktiskās darbnīcas un meistarklases būvspeciālistiem. Latgales Industriālais tehnikums ir noslēdzis  sadarbības līgumus ar vadošajām institūcijām savās jomās – biedrību „Latvijas Būvinženieru savienība”, biedrību “Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība”, biedrību “Latvijas Arhitektu savienība”- , kuras atzīst atbilstošu kvalifikāciju, piešķirot kvalifikācijas punktus vai izsniedzot apliecību.

PILNVEIDES SEMINĀRI, VEBINĀRI, DARBNĪCAS, MEISTARKLASES BŪVSPECIĀLISTIEM 2023.GADS.

Tēma

Īstenošanas datums

Koka buvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar

5. Eirokodeksu. 1.daļa

05.01.2023.

Koka buvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar

5. Eirokodeksu. 2.daļa

12.01.2023.

Būvuzraudzība 

24.01.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

26.01.2023.

Jumtu konstruktīvo risinājumu projektēšana, būvniecība un būvuzraudzība

03.02.2023.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

10.02.2023.

Darbs augstumā (1,5 - 5 m)

15.02.2023.

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu efektīva ekspluatācija ēkā teorijā un praksē

17.02.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

22.02.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: kabeļu, cauruļu ugunsdrošība un to šķērsojumi ugunsdrošajās sienās un pārsegumos

24.02.2023.

Būvkonstrukciju hidroizolācija no inženiera, amatnieka, lietotāja skatu punkta. koncepcijas, inženieru un amatnieku pienākumi. baltā vanna, brūnā vanna, melnā vanna

02.03.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: ventilāciju ugunsdrošība un dūmu novadīšanas kanāli

08.03.2023.

Ceļa konstruktīvo kārtu kvalitātes kontrole

16.03.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

22.03.2023.

Koka konstrukciju ugunsdrošība

29.03.2023.

Energoefektīvu ēku norobežojošās konstrukcijas

04.04.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

12.04.2023.

Kondensācijas risku novērtējums būvkonstrukcijās

18.04.2023.

Būvju ugunsdrošības risinājumi: metāla konstrukciju ugunsdrošība

27.04.2023.

Būvnormatīva LBN 002-19 prasību piemērošana ēku energoefektivitātes novērtējumā

10.05.2023.

Prasības projektējot un būvējot ēkas atbilstoši jaunajam regulējumam - Gandrīz nulles enerģijas ēkas

17.05.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

18.05.2023.

Darbs augstumā (1,5 - 5 m)

24.05.2023.

Vēsturisku ēku tehniskā apsekošana un izpētes specifika

26.05.2023.

Vēsturisku ēku energoefektivitātes paaugstināšana

01.06.2023.

Elektroinstalācijas mērījumi atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem Nr. 238, dokumentācijas sagatavošana

13.06.2023.

Ēku un inženiertīklu tehniskās apsekošanas, būves ekspertīzes un inženiertehniskās izpētes pamatprincipi

16.06.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

21.06.2023.

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

12.07.2023.

Satiksmes organizācija un tas tehniskie līdzekļi

19.07.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

20.07.2023.

LBN016-15 Būvakustika

26.07.2023.

Darba aizsardzības prasības, strādājot būvobjektā

17.08.2023.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošības objektā

23.08.2023.

Kontaktinformācija: 

Latgales Industriālais tehnikums
Pieaugušo izglītības centra vadītāja
Alīna DaugsteTālr. 20585485, e-pasts: pic@dbt.lv