Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!

MAKSAS KURSI

Nr. p.k.

Programmas nosaukums

Stundu skaits

Mācību maksa

(euro)

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

1.               

Programma “Būvdarbi”, kvalifikācija “Apdares darbu strādnieks” (3.LKI līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

2.               

Programma “Būvdarbi”, kvalifikācija “Sausās būves montētājs” (3.LKI līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

3.               

Programma “Būvdarbi”, kvalifikācija “Mūrnieks” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

762,00

4.               

Programma “Būvniecība”, kvalifikācija “Betonētājs” (3.LKI līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

5.               

Programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija “Inženierkomunikāciju montētājs” (3.LKI līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

6.               

Programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Konditora palīgs” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

714,00

7.               

Programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Pavāra palīgs” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

714,00

8.               

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

9.               

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

10.           

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

11.           

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Gāzmetinātājs (OAW)” (3.LKI līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

12.           

Programma “Autotransports”, kvalifikācija “Autodiagnostiķis” (4.LKI līmenis)

960 mācību stundas

1647,00

 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

13.           

Programma “Mazā biznesa organizēšana”

160 mācību stundas

400,00

14.           

Programma “Siltumiekārtu apkalpošana”

160 mācību stundas

508,00

15.           

Programma “Iekšējo inženiersistēmu montāža (modulis)”

160 mācību stundas

508,00

16.           

Programma “Kokgriešanas tehnoloģijas pamati”

160 mācību stundas

572,00

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

17.           

Programma “Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati (bez priekšzināšanām)”

100 mācību stundas

360,00

18.           

Programma “Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati (bez priekšzināšanām)”

100 mācību stundas

360,00

19.           

Programma “Krāšņu, āra kamīnu būvēšana”

150 mācību stundas

457,00

20.           

Programma “ArchiCad iesācējiem”

100 mācību stundas

360,00

21.           

Programma “ArchiCad ar priekšzināšanām”

100 mācību stundas

360,00

22.           

Programma “3D Max iesācējiem”

100 mācību stundas

360,00

23.           

Programma “3D Max ar priekšzināšanām”

100 mācību stundas

360,00

24.           

Programma “Rasēšana AutoCad programmā”

150 mācību stundas

360,00

25.           

Programma “Stilu mācība”

100 mācību stundas

360,00

26.           

Programma “Telpu noformējums un interjers”

100 mācību stundas

360,00

27.           

Programma “Automobiļu elektroiekārtu remonta pamati”

100 mācību stundas

486,00

28.           

Programma “Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts”

100 mācību stundas

486,00

29.           

Programma “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”

150 mācību stundas

428,00

30.           

Programma “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”

150 mācību stundas

428,00

31.           

Programma “Angļu valoda bez priekšzināšanām”

150 mācību stundas

360,00

32.           

Programma “Angļu valoda ar priekšzināšanām”

150 mācību stundas

360,00

33.           

Programma “Ēku fasāžu siltināšana”

58 mācību stundas

261,00

34.           

Programma “Inženierkomunikācijas materiālu plūsmas un izmaksas

67 mācību stundas

301,50

35.           

Programma “Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde (AutoCad)”

40 mācību stundas

180,00

36.           

Programma “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana”

77 mācību stundas

346,50

37.           

Programma “Automobiļu elektroiekārtu remonts”

67 mācību stundas

301,50

38.           

Programma “Motoru remonts”

67 mācību stundas

301,50

39.           

Programma “Traktortehnikas vadītāju sagatavošana”

80 mācību stundas

360,00

Kontakti:

Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jomā
Alīna Daugste
101 kab.
tel. 65446296

e-pasts: alina.daugste[at]lint.lv
Latgales Industriālais tehnikums
Varšavas iela 23, Daugavpils