Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!

Izglītības programmas nosaukums: Betonētājs

Izglītības programmas īstenošanas grafiks

Nr. p.k.

Datums

Tēmas nosaukums

Norises laiks plkst.

Mācību laika sadalījums/ ilgums (st.)

1. 19:30 - 20:10
2. 20:15 - 20:55
3. 21:00 - 21:40

Pasniedzējs

1

02.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Igors Ilarionovs

2

07.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Igors Ilarionovs

3

09.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Igors Ilarionovs

4

14.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Igors Ilarionovs

5

16.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Igors Ilarionovs

6

21.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Igors Ilarionovs

7

23.02.2023.

Būvniecības procesi un būvdarbu veidi (ieskaite)

19.30-20.55

prakse(2)

Igors Ilarionovs

8

28.02.2023.

Drošības koncepts un droša uzvedība. Darba un vides aizsardzība

19.30-21.40

teorija(3)

Margarita Grigorjeva

9

02.03.2023.

Drošības koncepts un droša uzvedība. Darba un vides aizsardzība (ieskaite)

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Margarita Grigorjeva

10

07.03.2023.

Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde betonēšanas darbiem

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Tatjana Cveka

11

09.03.2023.

Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde betonēšanas darbiem

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Tatjana Cveka

12

14.03.2023.

Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde betonēšanas darbiem

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Tatjana Cveka

13

16.03.2023.

Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde betonēšanas darbiem (ieskaite)

19.30-21.40

teorija (1 st.) /
praktiskie uzdevumi (2 st.)

Tatjana Cveka

14

21.03.2023.

Ģeodēzisko darbu izpilde

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Jānis Ancans

15

23.03.2023.

Ģeodēzisko darbu izpilde

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Jānis Ancans

16

28.03.2023.

Betonēšanas pamati

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Tatjana Cveka

17

30.03.2023.

Betonēšanas pamati

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Tatjana Cveka

18

04.04.2023.

Betonēšanas pamati

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Tatjana Cveka

19

05.04.2023.

Betonēšanas pamati

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Tatjana Cveka

20

11.04.2023.

Betonēšanas pamati

19.30-20.55

teorija (3 st.)

Tatjana Cveka

21

13.04.2023.

Betonēšanas darbu sagatavošana objektā

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

22

18.04.2023.

Betonēšanas darbu sagatavošana objektā

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

23

20.04.2023.

Betonēšanas darbu dokumentēšana

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

24

25.04.2023.

Betonēšanas darbu dokumentēšana

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

25

27.04.2023.

Betonēšanas darbu dokumentēšana

19.30-20.55

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

26

02.05.2023.

Būvkonstrukciju betonēšana objektā

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

27

09.05.2023.

Būvkonstrukciju betonēšana objektā

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

28

11.05.2023.

Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

29

16.05.2023.

Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē

19.30-21.40

teorija (3 st.)

Ludmila Andrejeva

Praktiskās nodarbības no 17.05.2023. saskaņā ar izglītības programmu notiek Zviedrijas un Norvēģijas objektā.

Maksas kursi

Nr. p.k.

Programmas nosaukums

Stundu skaits

Mācību maksa

(euro)

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMaS

1.               

Programma “Būvdarbi”, kvalifikācija “Apdares darbu strādnieks” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

2.               

Programma “Būvdarbi”, kvalifikācija “Sausās būves montētājs” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

3.               

Programma “Būvdarbi”, kvalifikācija “Mūrnieks” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

762,00

4.               

Programma “Būvniecība”, kvalifikācija “Betonētājs”

640 mācību stundas

1016,00

5.               

Programma “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācija “Inženierkomunikāciju montētājs” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

640 mācību stundas

1016,00

6.               

Programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Konditora palīgs” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

714,00

7.               

Programma “Ēdināšanas pakalpojumi”, kvalifikācija “Pavāra palīgs” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

714,00

8.               

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

9.               

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

10.           

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

11.           

Programma “Metālapstrāde”, kvalifikācija “Gāzmetinātājs (OAW)” (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 mācību stundas

1740,00

12.           

Programma “Autotransports”, kvalifikācija “Autodiagnostiķis” (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)

960 mācību stundas

1647,00

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES PROGRAMMAS

13.           

Programma “Mazā biznesa organizēšana”

160 mācību stundas

400,00

14.           

Programma “Siltumiekārtu apkalpošana”

160 mācību stundas

508,00

15.           

Programma “Iekšējo inženiersistēmu montāža (modulis)”

160 mācību stundas

508,00

16.           

Programma “Kokgriešanas tehnoloģijas pamati”

160 mācību stundas

572,00

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

17.           

Programma “Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati (bez priekšzināšanām)”

100 mācību stundas

360,00

18.           

Programma “Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati (bez priekšzināšanām)”

100 mācību stundas

360,00

19.           

Programma “Krāšņu, āra kamīnu būvēšana”

150 mācību stundas

457,00

20.           

Programma “ArchiCad iesācējiem”

100 mācību stundas

360,00

21.           

Programma “ArchiCad ar priekšzināšanām”

100 mācību stundas

360,00

22.           

Programma “3D Max iesācējiem”

100 mācību stundas

360,00

23.           

Programma “3D Max ar priekšzināšanām”

100 mācību stundas

360,00

24.           

Programma “Rasēšana AutoCad programmā”

150 mācību stundas

360,00

25.           

Programma “Stilu mācība”

100 mācību stundas

360,00

26.           

Programma “Telpu noformējums un interjers”

100 mācību stundas

360,00

27.           

Programma “Automobiļu elektroiekārtu remonta pamati”

100 mācību stundas

486,00

28.           

Programma “Motora vadības sistēmu diagnostika un remonts”

100 mācību stundas

486,00

29.           

Programma “Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā un noformēšanā”

150 mācību stundas

428,00

30.           

Programma “Jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā”

150 mācību stundas

428,00

31.           

Programma “Angļu valoda bez priekšzināšanām”

150 mācību stundas

360,00

32.           

Programma “Angļu valoda ar priekšzināšanām”

150 mācību stundas

360,00

33.           

Programma “Ēku fasāžu siltināšana”

58 mācību stundas

261,00

34.           

Programma “Inženierkomunikācijas materiālu plūsmas un izmaksas

67 mācību stundas

301,50

35.           

Programma “Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde (AutoCad)”

40 mācību stundas

180,00

36.           

Programma “Būvdarbu dokumentācijas sagatavošana un plānošana”

77 mācību stundas

346,50

37.           

Programma “Automobiļu elektroiekārtu remonts”

67 mācību stundas

301,50

38.           

Programma “Motoru remonts”

67 mācību stundas

301,50

39.           

Programma “Traktortehnikas vadītāju sagatavošana”

80 mācību stundas

360,00

 

Atbildīgā kontaktpersona:

Pieaugušo izglītības centra vadītāja Alīna Daugste

Tālr. 65446296, e-pasts: alina.daugste@dbt.lv