Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Ārpus formālā izglītība

Ārpus formālā izglītība

Ja tev ir zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras gūtas darbā vai personiskajā pieredzē, un tu vēlies iegūt valsts atzītu dokumentu, kas apliecina tavu dzīves gaitā iegūto darba pieredzi, tad izmanto iespēju!

KONSULTĀCIJU GRAFIKS Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālas kompetences novērtēšana ĒKU BŪVTEHNIĶA un NAMU PĀRZIŅA profesionālās kvalifikācijas iegūšanai  

Latgales Industriālais tehnikums piedāvā  iespēju iegūt šādas kvalifikācijas: 

Nozares

Profesionālā kvalifikācija

Būvniecības nozare

Apdares darbu tehniķis

Apdares darbu strādnieks

Būvstrādnieks

Sausās būves montētājs

Sausās būves tehniķis

Krāšņu un kamīnu mūrnieks

Bruģētājs

Arhitektūras tehniķis

Ēku būvtehniķis

Ainavu būvtehniķis

Ceļu būvtehniķis

Ģeotehniskās izpētes tehniķis

Namu pārzinis

Inženiersistēmu montētājs

Inženiersistēmu būvtehniķis

Enerģētikas nozare

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors

Interjera dizaina speciālists

Metālapstrādes, mašīnbūves un  mašīnzinību nozare

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG/141)

Mašīnbūves tehniķis

Autoatslēdznieks

Automehāniķis

Transportlīdzekļu krāsotājs

Lauksaimniecības nozare

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis

Augkopības tehniķis

Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai:


Kā tas notiek:

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai:

 

www.macibaspieaugusajiem.lv sadaļa “Iegūtās kompetences novērtēšana”