Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija līdz 20. augustam. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Nodarbinātības valsts aģentūras programmas


Izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis, iegūtās zināšanas un prasmes
Kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums
Iepriekšējā izglītība

Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši pamata līmeņa 1. pakāpei (A1).

Plānoto rezultātu apraksts: spēt frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši pamata līmeņa 2. pakāpei (A2).

Plānoto rezultātu apraksts: spēt vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši vidējā līmeņa 1. pakāpei (B1)

Plānoto rezultātu apraksts: spēt risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši vidējā līmeņa 2. pakāpei (B2)

Plānoto rezultātu apraksts: prast pielietot valsts valodu ikdienas vajadzībām sadzīves un profesionālo jautājumu risināšanā.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1)

Plānoto rezultātu apraksts: spēt brīvi sazināties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši augstākā līmeņa 2. pakāpei (C2)

Plānoto rezultātu apraksts: spēt pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem, variēt valodas izteiksmes līdzekļus atbilstoši situācijai

NAV

120 st.

NAV

 
 

Izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis, iegūtās zināšanas un prasmes
Kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums
Iepriekšējā izglītība
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Programmas mērķis: apgūt pamata līmeņa zināšanas angļu valodā
Plānoto rezultātu apraksts: spēt runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši iesācēja valodas līmeņa pakāpei.
NAV
150 st.
NAV
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Programmas mērķis: attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei
Plānoto rezultātu apraksts: prast pielietot angļu valodu ikdienas vajadzībām.
NAV
100 st.
NAV
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
Programmas mērķis: pilnveidot praktiskās komunicēšanas spējas, atbilstoši Lower intermediate līmeņa pakāpei.
Plānoto rezultātu apraksts: spēt izteikt savu viedokli par kādu zināmu tēmu, paust dažādas emocijas un nodomus.
NAV
100 st.
NAV
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
Programmas mērķis: attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, atbilstoši Intermediate līmeņa pakāpei.
Plānoto rezultātu apraksts: prast sniegt detalizētu informāciju,  aizstāvēt savu viedokli diskusijās un izteikt attieksmi.
NAV
100 st.
NAV
     

 
 

        
Izglītības programmas nosaukums

Programmas mērķis, iegūtās zināšanas un prasmes

Kvalifikācijas līmenis

Īstenošanas ilgums

Iepriekšējā izglītība

Datorzinības (bez priekšzināšanām):

 

Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office 365

Veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā, informācijas iegūšanā un apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas dzīvē.

NAV

120 st.

NAV

Datorzinības (ar priekšzināšanām):

 

Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365

Veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes darbam ar MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access un Corel Draw lietojumprogrammām, orientēties internetā portālos, ievērojot drošību Internet tīklā.

NAV

120 st.

NAV

Digitālie rīki projektēšanai:

 

Datorizētais un digitālais  3D grafiskās projektēšanas rīks AutoCad

Apgūt zināšanas un prasmes par  projektēšanas rīki AutoCad uzbūvi un darbības principiem un lietot  rīki AutoCad  datorizētai un digitālai 3D grafiskai projektēšanai.

NAV

80 st.

NAV

 

 

 

 

 

Vizuālo materiālu veidošana:

 

Vizuālo materiālu veidošana ar bezmaksas tiešsaistes rīki ,,Canva”

Apgūt zināšanas un prasmes par  informācijas apstrādes tehnoloģijām, lai strādātu ar datoru, izmantojot rīki

,,Canva.” Pārzināt  un lietot  rīki ,,Canva” praktiski, vizuālo materiālu veidošanai

NAV

80 st.

NAV

Digitālie rīki prezentāciju sagatavošanai:

 

Digitālie rīki  ,,PowerPoint,”  ,,Prezi” un ,,Canva” prezentāciju sagatavošanai

Apgūt zināšanas un prasmes par  informācijas apstrādes tehnoloģijām, lai strādātu ar datoru, izmantojot rīkus

,,PowerPoint”, ,,Prezi” un ,,Canva”.  Sekmēt  izglītojamo spējas pielietot šos  rīkus praktiski, veidojot prezentācijas.

NAV

80 st.

NAV

Adobe Illustrator

Veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes darbam ar Adobe Illustrator grafisko redaktoru, pielietot vektorgrafikas datorprogrammas rīkus un funkcijas, veidot un apstrādāt digitālos attēlus.

NAV

120 st.

NAV


 

       


Izglītības programmas nosaukums
Kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums
Iepriekšējā izglītība
“TR2” (ar 1.pal.)  kategorijas traktortehnikas “Visi traktori, lauksaimniecības pašgājējmašīnas, komunālās mašīnas, universālās pašgājējmašīnas, buldozeri, ekskavatori, iekrāvēji un speciālās pašgājējmašīnas”
NAV
96,5 st.
NAV
     
  


Projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr. 7.1.1.0/15/I/001

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.1.1. specifiskais mērķis „Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam”

Projekta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju konkurētspēju darba tirgū

Sīkākā informācija par projektu:
www.nva.gov.lv         Kontakti:

Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jomā
Alīna Daugste
101 kab.
tel. 65446296

e-pasts: alina.daugste[at]lint.lv
Latgales Industriālais tehnikums
Varšavas iela 23, Daugavpils