Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Pieaugušo izglītības centrs \ Nodarbinātības valsts aģentūras programmas


Izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis, iegūtās zināšanas un prasmes
Kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums
Iepriekšējā izglītība

Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši pamata līmeņa 1. pakāpei (A1).

Plānoto rezultātu apraksts: spēt frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši pamata līmeņa 2. pakāpei (A2).

Plānoto rezultātu apraksts: spēt vienkāršos teikumos sazināties par tematiem, kas saistīti ar sadzīves situācijām vai personas nodarbošanos.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – vidējā līmeņa 1. pakāpe (B1)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši vidējā līmeņa 1. pakāpei (B1)

Plānoto rezultātu apraksts: spēt risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un profesionāliem tematiem, īsi formulēt un pamatot savu viedokli.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – vidējā līmeņa 2. pakāpe (B2)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši vidējā līmeņa 2. pakāpei (B2)

Plānoto rezultātu apraksts: prast pielietot valsts valodu ikdienas vajadzībām sadzīves un profesionālo jautājumu risināšanā.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – augstākā līmeņa 1. pakāpe (C1)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši augstākā līmeņa 1. pakāpei (C1)

Plānoto rezultātu apraksts: spēt brīvi sazināties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādiem tematiem.

NAV

120 st.

NAV

Valsts valoda – augstākā līmeņa 2. pakāpe (C2)

Programmas mērķis: attīstīt valsts valodas prasmes atbilstoši augstākā līmeņa 2. pakāpei (C2)

Plānoto rezultātu apraksts: spēt pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādiem tematiem, variēt valodas izteiksmes līdzekļus atbilstoši situācijai

NAV

120 st.

NAV

 
 

Izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis, iegūtās zināšanas un prasmes
Kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums
Iepriekšējā izglītība
Angļu valoda (bez priekšzināšanām)
Programmas mērķis: apgūt pamata līmeņa zināšanas angļu valodā
Plānoto rezultātu apraksts: spēt runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši iesācēja valodas līmeņa pakāpei.
NAV
150 st.
NAV
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)
Programmas mērķis: attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei
Plānoto rezultātu apraksts: prast pielietot angļu valodu ikdienas vajadzībām.
NAV
100 st.
NAV
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)
Programmas mērķis: pilnveidot praktiskās komunicēšanas spējas, atbilstoši Lower intermediate līmeņa pakāpei.
Plānoto rezultātu apraksts: spēt izteikt savu viedokli par kādu zināmu tēmu, paust dažādas emocijas un nodomus.
NAV
100 st.
NAV
Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)
Programmas mērķis: attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, atbilstoši Intermediate līmeņa pakāpei.
Plānoto rezultātu apraksts: prast sniegt detalizētu informāciju,  aizstāvēt savu viedokli diskusijās un izteikt attieksmi.
NAV
100 st.
NAV
     

 
 

        


Izglītības programmas nosaukums
Programmas mērķis, iegūtās zināšanas un prasmes
Kvalifikācijas līmenis
Īstenošanas ilgums
Iepriekšējā izglītība
Datorzinības (bez priekšzināšanām)
Veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanā, informācijas iegūšanā un apstrādē, kas nepieciešamas ikdienas dzīvē.
NAV
120 st.
NAV
Datorzinības (ar priekšzināšanām)
Veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes darbam ar MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access un Corel Draw lietojumprogrammām, orientēties internetā portālos, ievērojot drošību Internet tīklā.
NAV
120 st.
NAV
Adobe Illustrator
Veidot praktiskā darba iemaņas un prasmes darbam ar Adobe Illustrator grafisko redaktoru, pielietot vektorgrafikas datorprogrammas rīkus un funkcijas, veidot un apstrādāt digitālos attēlus.
NAV
120 st.
NAV