Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Karjera \ Karjeras atbalsts

Karjeras attīstības atbalsts ir pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 1998).

Tehnikumā tiek īstenots ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros audzēkņiem ir iespēja ņemt dalību dažādos pasākumos: meistarklasēs, personības izaugsmes nodarbībās, mācību ekskursijās uz uzņēmumiem un izglītības iestādēm, praktiskajās nodarbībās, tikties ar nozaru speciālistiem mācību iestādē un piedalīties citās aktivitātēs. Vairāk informācijas šeit!

Ar karjeras atbalstu un tālākizglītību saistīta informācija pieejama Latgales Industriālā tehnikuma Komunikācijas un karjeras centrā, 1. stāvā.

Audzēkņiem ir iespēja saņemt informāciju, daudzpusēju karjeras izglītību, ko veido grupu audzinātāji, pedagogi karjeras konsultanti, profesionālās un vispārējās vidējās izglītības skolotāji, kā arī iespēja saņemt individuālās karjeras konsultācijas.

Karjeras konsultēšanas laikā ir iespējams:
  • Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus;
  • Apgūt darba meklēšanas prasmes;
  • Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli;
  • Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju;
  • Izvēlēties piemērotāko studiju programmu un augstskolu;
  • Plānot tālākizglītības ceļu.
Individuālajām karjeras konsultācijām Latgales Industriālajā tehnikumā un programmu īstenošanas vietās var pieteikties sazinoties ar pedagogiem karjeras konsultantiem.

Piesakies individuālajām karjeras konsultācijām

Reģistrējies aizpildot anketu un pedagogs karjeras konsultants ar Tevi sazināsies, lai vienotos par konsultācijas laiku un veidu: 
www.ej.uz/DBTkonsultacija