Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Karjera \ Portfolio

Kad cilvēks piedalās kādā aktivitātē (konkursā) vai uzsāk darba meklēšanas procesu, bieži vien tiek prasīts iesniegt savu CV, motivācijas vēstuli un papildus dokumentus pēc norādījumiem. Tādu dokumentu komplektu sauc par Portfolio.

Portfolio (darba mapi) veido dažādu iemeslu dēļ:
  • kā savas izaugsmes rādītāju, kā labāko darbu  apkopojumu, lai prezentētu savu darbu;
  • kā analīzes un plānošanas rīku turpmākajai profesionālajai attīstībai;
  • kā resursu, lai iepazīstinātu ar savu darbu citus, tajā skaitā arī iespējamo darba devēju.

Pamatskolā skolēniem māca stāstīt par sevi, savām prasmēm un interesēm, lai viņi iemācītos pareizi un konkrēti formulēt savas domas. CV ir nākamais solis, ko māca veidot vidusskolā. Portfolio mape veidojas visas dzīves garumā.

Portfolio mape satur sekojošus materiālus:

  • materiālus, kas atspoguļo tavas personības attīstību – intereses, vērtības; testus, izpētes materiālus;
  • materiālus, kas  apliecina darba, arī brīvprātīgā darba, pieredzi  (prakses materiālus, rekomendācijas vēstules); 
  • materiālus, kas apliecina tavas prasmes iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs, publiskās uzstāšanās, IKT prasmes;
  • mācību sasniegumus;
  • motivācijas vēstuli un CV.

Motivācijas vēstulei un CV jābūt īsiem, pārskatāmiem un regulāri papildināmiem dokumentiem. Katrs cilvēks katru dienu apgūst kaut ko jaunu, pilnveidojot savas prasmes un kompetences, nepārtraukti attīstoties un mainoties. Tāpēc arī mapi ir nepārtraukti jāpapildina ar jauniem sasniegumiem. Gatavojot CV potenciālajam darba dēvējam ir jānorāda galvenās priekšrocības, kas apgūtas darba pieredzē un tās lietas, ko tu vari piedāvāt darba devējam šobrīd.

Šeit ir vairāki CV paraugi:

www.nva.gov.lv
www.cv.lv
www.visidarbi.lv

Šeit var atrast norādījumus EUROPASS CV veidošanai:

www.europass.lv