Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Par mums \ Īpašumi

atgales Industriālā tehnikuma iznomātie nekustamie īpašumi: 

Nekustamais īpašums:
"Dagdas lauksaimniecības skola", Skaistas pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr.60880020085,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  60880020085 daļa 30,4 ha platībā
 Nomienks: fiziskā persona
Zemes nomas maksa:  7% no zemesvienības  kadastra apzīmējumu 60880020085 kadastralās vērtības gadā
papildus nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli un PVN, ja attiecināms.
Nomas mērķis: saimnieciskā darbība (lauksaimniecība, kods 0101)
Nomas līguma termiņš  - 2024.gada 25.jūlijs.