Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Par mums \ Normatīvie dokumenti

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība

Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Attālināto mācību organizēšanas kārtība

Attālināto mācību organizēšanas kārtība

Darba kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi

Stipendiju piešķiršanas nolikums

Stipendiju piešķiršanas nolikums (01.11.2023., ar grozījumiem 16.02.2024.)

Noteikumi par datu subjekta tiesību realizēšanu

Noteikumi par datu subjekta tiesību realizēšanu

COVID-19

Kārtība mācību un audzināšanas procesa organizēšanai COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Instrukcija COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latgales industriālajā tehnikumā

Kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Latgales industriālā tehnikuma Dienesta viesnīcā

Latgales industriālā tehnikuma izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Latgales Industriālā tehnikuma nolikums

Ētikas komisijas reglaments

Ētikas komisijas reglaments

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi

Istabas un bloka kārtības kritēriji

Kārtības kritēriji