Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Par mums \ Bibliotēka

“Kā prast orientēties plašajā informācijas plūsmā?”

17.05.2024

 

Bibliotēkas nedēļa Latgales Industriālajā tehnikumā

26.04.2024

 Latgales Industriālā tehnikuma audzēkņu un pedagogu literatūras darbu virtuālā izstāde

Latgales Industriālā tehnikuma bibliotēkas elektroniskais katalogs: Alise

Svinot Latvijas simtgadi, LIT bibliotēka piedāvā:


Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Mūsu bibliotēkas jaunākās grāmatas
AUDIO un VIDEO materiāli
Abonētie periodiskie izdevumi
Preses apskats
Noderīgi darbam attālināti
LIT pedagogu metodiskās izstrādnes

Informācijas meklēšanas palīgi:

Latgales Centrālās bibliotēkas e-kataloga lietošanas pamācība

PRIMO kataloga lietotāja rokasgrāmataBIBLIOTĒKAS STĀSTS

Latgales Industriālā tehnikuma bibliotēkas misija ir nodrošināt lietotājiem brīvu pieeju dažādiem informācijas resursiem, sniegt atbalstu visa veida izglītībai un piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Bibliotēkas krājums izvietots adresēs:

 • Jātnieku ielā 87, Daugavpils;
 • Vienības ielā 3, Dagda;
 • Višķu tehnikums 18, Višķu pagasts.

Bibliotēkā ir nozaru un daiļliteratūras abonements, izziņu nodaļa. Lasītavā ir datori ar interneta pieslēgumu.
Abonementu izmanto vairāk nekā 800 lasītāju.

Bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi:

 • informācijas avotu izsniegšana abonementā un lasītavā,
 • uzziņu un konsultāciju sniegšana,
 • izglītojoši un kultūras pasākumi,
 • jaunieguvumu un tematiskās izstādes,
 • lietotāju apmācība,
 • datoru un interneta pakalpojumu izmantošanas iespējas,
 • dokumentu kopēšana, drukāšana, skenēšana, u.c.

LIT bibliotēka veido krājumu atbilstoši tehnikuma izglītības programmu prasībām, kā arī bibliotēkas lietotāju daudzveidīgu interešu izkopšanai un pašizglītībai.
Bibliotēkas krājums ir universāls, tajā ietilpst mācību un nozaru literatūra, daiļliteratūra, uzziņu izdevumi, periodiskie izdevumi, metodiskā un uzziņu literatūra pedagogiem, audio-, videomateriāli u.c. dokumenti. Bibliotēkā pieejamo informācijas vienību kopskaits – ap 19200.

Minimālajā līmenī tiek komplektēta visu nozaru literatūra. Padziļināti komplektē tādas nozares kā:

 • automobiļu uzbūve, diagnostika, remonts;
 • būvniecība, apdares darbi, ceļu būve;
 • inženierkomunikācijas, santehnika;
 • kokapstrāde;
 • lauksaimniecība, dārzkopība;
 • māksla, dizains, daiļamatniecība;
 • metālapstrāde, metināšana;
 • uzturs;
 • ekonomika, uzņēmējdarbība;
 • menedžments, mārketings;
 • pedagoģija;
 • psiholoģija.

Mūsu fondi strauji atjaunojas. Gan par valsts līdzekļiem, gan par līdzdalību dažādos projektos. Daudzas grāmatas ir unikālas, kuras jūs nesastapsiet nevienā bibliotēkā Latgalē un pat Latvijā. Mūsu plauktos jūs atradīsiet literatūru latviešu, latgaļu, krievu, angļu, vācu, franču, spāņu un citās valodās. Līdz ar to lasītājiem ir iespēja izmantot vai uzlabot svešvalodu zināšanas.
Profesionālie priekšmeti pilnībā tiek nodrošināti ar speciālo literatūru, bet mācību programmas vispārizglītojošajos priekšmetos – ar ministrijas apstiprinātām grāmatām un līdzekļiem.
Protams, piedāvājam grāmatas pēc specialitātēm, bet atradīsies daudz kā interesanta brīvajiem brīžiem, informatīvo, daiļliteratūru, kā arī bērnu literatūru. 
Īpašs pieprasījums ir pēc psiholoģijas un pašizaugsmes, biznesa pamatu grāmatām. Iegādājoties jaunas grāmatas, mēs to ņemam vērā. Bibliotēkas paplašināšanai seko tehnikuma direktore I. Ostrovska. 
Ik gadu mēs abonējam vairāk nekā 40 avīžu, žurnālu un e-resursu 4 valodās, kurus var izmantot mācību procesa un brīvā laika organizēšanai. 
Mēs saprotam, ka bibliotēka nevar atrisināt sociālās problēmas, taču mēs cenšamies piesaistīt lasītājus un izveidot pozitīvus apstākļus un dzīves uztveri.
Bibliotēka aktīvi strādā. Mēs nepārtraukti atjaunojam ekspozīciju „Jaunieguvumi”, noformējam grāmatu izstādes, apzinām skolas jautājumus, iesaistāmies sabiedriskajā dzīvē, kā arī informējam par izcilu cilvēku jubilejām. Protams, arī notiek dažādi pasākumi: konkursi, sarunas, diskusijas, spēles, ekskursijas, tikšanās ar rakstniekiem utt.
Pēc ēkas jaunā projekta bibliotēka tika pārveidota par Informācijas centru un jaunajā ēkā aizņem 3 stāvus. 
Starp bibliotēkas mērķiem, šodien gribas nosaukt svarīgāko – iekļaušanos jaunajās tehnoloģijās un to pareizā izmantošanā. Mūsu bibliotēka ir piesaistīta pie bibliotēkas informācijas sistēmas ALISE, kur izmantojot šo interneta platformu var iegūt informāciju par mūsu fondiem un grāmatu saņemšanu. Mums ir automatizēta grāmatu izsniegšana un strādā vienotais lasītāju formulārs. Liela daļa krājumā esošo informācijas resursu atspoguļoti Latgales Centrālās bibliotēkas elektroniskajā kopkatalogā.
Mūsu bibliotēkā lasītājiem ir iespēja izmantot ierīci elektroniskajam parakstam.

ESAT LAIPNI GAIDĪTI LATGALES INDUSTRIĀLĀ TEHNIKUMA BIBLIOTĒKĀ!