Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
UZŅEMŠANA 2024./2025.m.g. no 17. jūnija. Vairāk informācijas -> SPIED ŠEIT!
Sākums \ Par mums \ Medpunkts

Tehnikuma medpunktā strādā ārsta palīgs Olga Pavlova.


Ārsta palīgs:

  • nodrošina pirmo medicīnisko palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos;
  • veic antropometriskos mērījumus izglītojamiem, redzes un dzirdes pārbaudi, u.c.;
  • nosūta izglītojamos uz profilaktiskām potēm un profilaktiskām apskatēm;
  • kontrolē higiēnas un sanitāro prasību ievērošanu mācību telpās, ēdnīcā un dienesta viesnīcā;
  • koordinē izglītojamo ēdināšanas procesu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.172;
  • kontrolē mācību telpu gaisa temperatūras un vēdināšanas atbilstību Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām;
  • piedalās skolas ārpusstundu un sporta pasākumos;
  • sniedz palīdzību un atbalstu, popularizējot veselīgu dzīves veidu.

Medpunkta darba laiks:

8:30 – 17:00

Pusdienu pārtraukums:

13:30 – 14:00