Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Nāc mācīties Latgales Industriālajā tehnikumā!
Sākums \ Par mums \ Izglītojamo pašpārvalde

LATGALES INDUSTRIĀLĀ TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES SASTĀVS 2022./2023.

Valdes locekļi

 

Prezidente
Marika Stagoršne (2-04)

 

Viceprezidente
Kaspars Šalajevs (3-02)

 

Sekretārs - protokolists
Iļja Politajevs (2-23)

 

Sabiedrisko attiecību koordinatore
Katrīna Šumska (
1-04)

Kultūras jautājumu koordinatore
Karīna Šalajeva (1-04)

 

Sporta un veselības jautājumu koordinatore
Nataļja Sokolova (1-35)

Izglītības jautājumu koordinators
Andžejs Romanovskis (3-02)

 

Attīstības un sadarbības jautājumu koordinators
Alens Pavlovičs (1-23S)


Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki:

Nr.

Vārds, Uzvārds

Grupas nr.

1.

Vladimirs Vaņkovs

2-15

2.

Sergejs Rubaniks

2-15

3.

Vjačeslavs Pašņikovs

3-02

4.

Rogoļevs Martins

1-23S


IPĪV “Višķi”  Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki:

Nr.

Vārds, Uzvārds

Grupas nr.

1.

Aivis Skudra

V1-52

2.

Aleksandrs Volkovs

V2-52

3.

Raivis Valainis

V-052


IPĪV “Dagda”  Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki:

Nr.

Vārds, Uzvārds

Grupas nr.

1.

Jūlija Bogdanoviča

D3-09

2.

Liāna Kuļikovska

D3-09

3.

Marija Vinogradova

D1-15

Latgales Industriālā tehnikuma Izglītojamo pašpārvaldē darbojas visi pilna laika apmācības audzēkņi no 1. ,2., 3. kursiem. Pašpārvaldes sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi un plānoti pasākumi tehnikumā, dalībai pašvaldības un valsts līmeņa jauniešu pasākumos.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un Tehnikuma administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanas attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
1. Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
2. Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
3. Iesaistīties mācību un Tehnikuma sadzīves apstākļu uzlabošanā;
4. Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
5. Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
6. Izzināt izglītojamo intereses, problēmas Tehnikumā, piedāvāt problēmu risinājumus;
7. Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

Pašpārvaldes sēdes notiek trešdienās plkst.15:15, LIT Komunikācijas un karjeras centrā

Pašpārvaldi koordinē Artjoms Pučinskis t.28276276, artjoms.pucinskis@gmail.com