Izglītības programmu
īstenošanas vieta
Dagda Višķi
Sākums \ Par mums \ Izglītojamo pašpārvalde

LATGALES INDUSTRIĀLĀ TEHNIKUMA IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDES SASTĀVS 2023./2024.

Valdes locekļi


 

Prezidents

Gļebs Galonskis (1-04)


Viceprezidente

Nataļja Sokolova (2-35)


Sekretārs - protokolists

Edvards Parfjonovs (2-15)

 


Sporta un veselības jautājumu koordinators

Vasjukevičs Konstantins (2-15)


Izglītības un kultūras jautājumu koordinatore

Elizabete Vaģele (1-02a)Attīstības un sadarbības jautājumu koordinators

Intars Punculis (2-02a)


Izglītojamo pašpārvaldes dalībnieki:

Nr.

Vārds, Uzvārds

Grupas nr.

1.

Iļja Politajevs 

3-23

2.

Martins Rogoļevs 

2-23S

3.

Renāte Jermolajeva

2-02T

4.

Šalajeva Karīna

2-04

5.

Šumska Katrīna

2-04

6.

Fjodorovs Daniils

2-23S

Latgales industriālā tehnikuma Izglītojamo pašpārvaldē darbojas visi pilna laika apmācības audzēkņi no 1. ,2., 3. kursiem. Pašpārvaldes sanāksmes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kurās tiek izskatīti aktuālie jautājumi un plānoti pasākumi tehnikumā, dalībai pašvaldības un valsts līmeņa jauniešu pasākumos.

Pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt izglītojamo un Tehnikuma administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanas attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:

1.  Sadarboties ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
2.  Pārstāvēt izglītojamo intereses sarunās ar Tehnikuma administrāciju un pedagogiem;
3.  Iesaistīties mācību un Tehnikuma sadzīves apstākļu uzlabošanā;
4.  Risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
5.  Apkopot izglītojamo priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
6.  Izzināt izglītojamo intereses, problēmas Tehnikumā, piedāvāt problēmu risinājumus;
7.  Sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, pieredzes apmaiņai un citiem sadarbības mērķiem.

Pašpārvaldi koordinē Artjoms Pučinskis t.28276276, artjoms.pucinskis@gmail.com